RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií", kód: OPIS-2015/1.1/79-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

V rámci projektu „Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií“ dôjde hlavne k vybudovaniu jednotného hardvérového a softvérového prostredia ministerstva kultúry (a podriadených inštitúcií) pre integráciu IS rezortu kultúry s ÚPVS (www.slovensko.sk) a dátovými schránkami, ako aj s informačným systémom centrálneho elektronického priečinka pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru (čo sa v praxi využíva pri dočasnom alebo trvalom vývoze kultúrnej pamiatky, zbierkového predmetu, historických knižničných dokumentov a predmetov kultúrnej hodnoty).

Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 5 982 529,04 EUR.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 17.07.2015. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií (479 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií (4061 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky