RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Technické špecifikácie informačných systémov verejnej správy pre opätovné použitie

Európska komisia sprístupnila novú on-line službu, ktorá umožní ľahšie vyhľadanie a opätovné  použitie technických špecifikácií vytvorených v minulosti pre vývoj informačných systémov vo verejnej správe členských štátov EÚ. Viac ako 1200 špecifikácií je odteraz prístupných prostredníctvom portálu Európskej komisie Joinup dostupného na: http://joinup.ec.europa.eu/catalogue/all.

Nová služba zlúčila informácie z už existujúcich národných katalógov a sprístupňuje ich na jednom mieste. Vývoj služby bol financovaný z komunitárneho programu ISA určeného na rozvoj interoperability, výmeny a zdieľania informácií medzi administratívami členských štátov EÚ.

Koho konkrétne sa budú výhody týkať?
Vývojári SW pre inštitúcie verejnej správy v členských štátoch teraz môžu z portálu JOINUP efektívne čerpať technické informácie pre vývoj nových informačných systémov. Bez väčších zásahov sa momentálne dá využiť napr. schéma certifikátu pre rodné čísla z Grécka alebo katalóg inštitúcií členských štátov z Úradu pre vydávanie publikácií EÚ.


Opätovné  používanie existujúcich špecifikácií pri vývoji nových IT systémov verejnej správy umožní ľahšiu spoluprácu a výmenu informácií zainteresovaných. Navyše, opätovné použitie existujúcich technických špecifikácií informačných systémov značne pomôže verejnej správe znížiť náklady a skrátiť dobu vývoja nových systémov, čo je mimoriadne dôležité v súčasnej dobe fiškálnych tlakov.

Vlastníci špecifikácií na druhej strane môžu ľahko zviditeľniť a sprístupniť svoje riešenia  pre omnoho viac používateľov, ktorí si ich môžu nájsť, stiahnuť a používať ich.

Kto bol zapojený do vývoja?
Tieto špecifikácie (tiež nazývané sémantické aktíva) boli navrhnuté inštitúciami verejnej správy zo šiestich členských štátov EÚ, dvomi inštitúciami EÚ, tromi štandardizačnými orgánmi a štyrmi súkromnými IT organizáciami. Dohoda zainteresovaných subjektov na spôsobe definície špecifikácií, ktorej ústredným prvkom bolo riešenie účinného vyhľadávača, viedla k vytvoreniu nového štandardu v tejto oblasti s názvom ADMS. Táto pôvodná iniciatíva Európskej komisie sa momentálne posudzuje v konzorciu W3C s cieľom vytvorenia medzinárodného štandardu.

Viac informácií môžete nájsť na:

http://ec.europa.eu/isa/

http://joinup.ec.europa.eu/catalogue/all

 

Zdroj: sekretariát ISA

Dátum: 05.02.2013


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83484
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky