RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby daňových agend Ministerstva financií SR

Dôležitá informácia o predĺžení výzvy

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom OPIS na základe §13 odsek 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“) v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v §13 odsek 3 písmeno f) zákona o pomoci a podpore, opäť pozastavuje výzvu OPIS-2010/1.1/22-NP "Elektronické služby daňových agend Ministerstva financií SR" na dobu 15 kalendárnych dní. Uvedená výzva sa pozastavuje z dôvodu zmeny ďalších podmienok poskytnutia uvedených vo výzve, konkrétne zmeny cieľa z "Vybudovania rezortného administratívneho systému pre manažment a správu dokumentov" na " Integráciu na rezortný administratívny informačný systém pre manažment a správu dokumentov". Termín predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) sa preto posúva na 22. júna 2010.

V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ o NFP“) predkladať žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na Národný projekt: Elektronické služby daňových agend Ministerstva financií SR.

Národný projekt je zameraný na:

 
  • Zavedenie vysoko sofistikovaných elektronických služieb pre riešenie daňových agend

  • Vytvorenie jednotného, plne integrovaného informačného prostredia daňovej správy pre riešenie daňových agend 

  • Zabezpečenie používania elektronických služieb daňových agend v kontexte slovenského eGovernmentu podľa NKIVS   

pdfVýzva na národný projekt Elektronické služby daňových agend MF SR

zipPrílohy k výzve na národný projekt Elektronické služby daňových agend MF SR


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky