RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Dátové centrum obcí a miest

Dôležitá informácia o predĺžení lehoty na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom OPIS (ďalej len „SORO OPIS“) v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 verzia 4.5 pristúpilo k predĺženiu termínu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt „Dátové centrum obcí a miest“.
Lehota na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je stanovená na 15. júna 2012.

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni na národný projekt: Dátové centrum obcí a miest (kód: OPIS-2011/1.2/03-NP), definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Národný projekt je zameraný na:

  • zmenu súčasného stavu poskytovania služieb samospráv na úroveň výrazne znižujúcu administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony,
  • vybudovanie Dátového centra obcí a miest, ktoré bude poskytovať mestským a obecným úradom potrebné aplikácie ako službu,    zabezpečí ich integráciu s ISVS a zároveň sprostredkuje prístup k eSlužbám samospráv širokej verejnosti. Poskytované služby IS DCOM budú zodpovedať okruhu originálnych kompetencií obcí a miest. IS DCOM nebude zabezpečovať poskytovanie služieb vyplývajúcich z prenesených kompetencií,
  • poskytovanie služieb samosprávy ako súčasť verejnej správy v štátom garantovanom prostredí bez možného vplyvu komerčného sektora.
     

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Dátové centrum obcí a miest (612 kB)

zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Dátové centrum obcí a miest(11655 kB)

pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na projekt Dátové centrum obcí a miest (410 kB)

Bližšie informácie ako aj odpovede na otázky týkajúce sa uvedeného projektu môžete získať na stránke www.zdruzeniedeus.sk.


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky