RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronická identifikačná karta

Vrámci tejto výzvy na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ o NFP“) predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: Elektronická identifikačná karta, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Národný projekt je zameraný na:

  • Zavedenie eID karty ako jednotného prostriedku pre identifikáciu a autentifikáciu fyzických osôb v rámci prostredia eGovernmentu, eHealth, prípadne v iných oblastiach verejných aj súkromných služieb.
  • Vytvorenie podmienok pre personalizáciu eID kariet a zabezpečenie potrebnej HW a SW infraštruktúry podporujúcej proces zberu dát od občanov a výroby dokladov.
  • Vytvorenie podmienok pre centrálnu distribúciu eID kariet občanom spolu so sprievodnými dokumentmi.
  • Vytvorenie podmienok na zrýchlenie administratívnych úkonov pre občanov, zlepšenie prístupnosti služieb štátu občanom ako aj vytvoreniu transparentného a auditovateľného elektronického administratívneho styku.
  • Sprístupnenie elektronických služieb riešenia eID všetkým občanom vrátane občanov bez pripojenia na internet.
  • Zaistenie informačnej bezpečnosti a právnej nepopierateľnosti úkonov realizovaných prostredníctvom eID karty, vybavenie eID karty zodpovedajúcimi komponentmi pre realizáciu zaručeného elektronického podpisu a pre prístup ku službám eGovernmentu.
  • Zabezpečenie použiteľnosti elektronických služieb riešenia eID pre služby eGovernmentu na úrovni EÚ.
  • Efektívna integrácia riešenia eID do celkovej architektúry eGovernmentu, t.j. poskytovanie elektronických služieb riešenia eID iným modulom ISVS a efektívne využívanie zdieľaných elektronických služieb poskytovaných inými modulmi ISVS.
  • Zabezpečenie vydávania eID kariet pre všetkých občanov SR vrátane handicapovaných.
  • Zabezpečenie bezhotovostného platobného styku pri platbách za vydávanie eID kariet.

pdfvýzva na národný projekt Elektronická identifikačná karta

zippríloha k výzve na národný projekt Elektronická identifikačná karta

 


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky