RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka

V rámci tejto výzvy na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ o NFP“) predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka.

Všeobecným cieľom tohto národného projektu je sprístupnenie elektronických služieb centrálneho elektronického priečinka a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti prostredníctvom naplnenia čiastkových cieľov:

  • Elektronizácia a automatizácia procesov medzinárodného obchodu a zavedenie elektronických služieb pre centrálnu správu a riadenie medzinárodných obchodných transakcií

  • Vytvorenie plne integrovaného informačného prostredia pre podporu medzinárodného obchodu v kontexte NKIVS a MASP

  • Zabezpečenie poskytovania informácií relevantných pre medzinárodný obchod

pdfVýzva na národný projekt Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka

rarPrílohy k výzve na národný projekt Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka


Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100450
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60775
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22670
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88117
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky