RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby finančnej správy I - Oblasť daňová

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: Elektronické služby finančnej správy I - Oblasť daňová, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.


Národný projekt je zameraný na:

Zavedenie vysoko sofistikovaných elektronických služieb pre riešenie daňových agend finančnej správy

  • Zavedenie plnej obojsmernej interakcie v elektronických službách daňových agend,
  • Vytvorenie personalizovanej osobnej schránky pre daňové subjekty, umožňujúcej kontextové ponuky a správu služieb, správ, sledovanie dotknutých procesov, náhľady relevantných dokumentov, prístup k osobnému účtu pre každý registrovaný daňový subjekt, a pod.,
  • Umožnenie elektronického prístupu k všetkým dokumentom tvoriacim komunikáciu medzi úradom a daňovým subjektom,
  • Kompletná elektronizácia procesov daňových agend, od vstupnej úrovne, cez spracovateľskú, po výstup.

Vytvorenie jednotného, plne integrovaného informačného prostredia finančnej správy pre riešenie daňových agend

  • Definovanie organizačnej štruktúry finančnej správy,
  • Konsolidácia informačných systém v súlade s prebiehajúcou reformou,
  • Implementácia transakčného daňového informačného systému,
  • Vybudovanie integračnej platformy schopnej prepojiť v budúcnosti všetky systémy spravujúce úlohy spojené so spoločným výberom daní, ciel a odvodov.

Zabezpečenie používania elektronických služieb daňových agend v kontexte slovenského eGovernmentu podľa NKIVS

  • Vytvorenie podmienok pre daňové subjekty, keď nebude nutné pre potreby procesov eGovernment služieb daňovej agendy dokladať informácie, ktoré už sú evidované v iných informačných systémoch daňovej správy alebo v systémoch iných orgánov verejnej správy,
  • Zabezpečenie konzistentného, jednoduchého a bezpečného podpisovania dokumentov.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby Finančnej správy I - Oblasť daňová (1837 kB)

zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby Finančnej správy I - Oblasť daňová (56133 kB)

pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na projekt Elektronické služby Finančnej správy I - Oblasť daňová(381 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky