RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby mobilných jednotiek Ministerstva vnútra SR

V rámci tejto výzvy na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ o NFP“) predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: Elektronické služby mobilných jednotiek Ministerstva vnútra SR, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Národný projekt je zameraný na:

  • Zavedenie elektronických služieb pre centrálnu správu priestupkov občanov
  • Zavedenie služieb inteligentných elektronizovaných mobilných jednotiek, schopných slúžiť občanovi
  • Sprístupnenie informácii o sledovanej situácii prostredníctvom elektronických služieb

pdfvýzva na národný projekt: Elektronické služby mobilných jednotiek MV SR

prílohy k výzve na národný projekt: Elektronické služby mobilných jednotiek MV SR


Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
14669
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
12202
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
39591
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5048
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
18171
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky