RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2

       V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2“, kód: OPIS-2013/1.1/69-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.
 
       Hlavnými cieľmi projektu sú:

  • Rozšírenie projektu Národnej evidencie vozidiel vybudovaním optimalizovanej databázy údajov z evidencie vozidiel, ktorá umožní poskytovanie nových elektronických služieb pre občanov aj podnikateľské subjekty (vlastníci, importéri vozidiel a autobazáre) medzi ktoré patrí napr. služba „Rušenie zmeny vlastníctva vozidla“, či „Zmena vlastníctva vozidla“.
  • Rozšírenie vybavenia ďalších 440 vozidiel technikou špecifikovanou v pôvodnom projekte Národnej evidencie vozidiel, čím sa docieli zvýšenie efektívnosti poskytovaných služieb a kontroly.
  • Rozšírenie funkcionalít mobilného klienta vo vozidlách zameraných predovšetkým na požiadavky praxe pracovníkov MV SR smerujúcich k zefektívneniu procesu kontroly (lustrácia v ďalších evidenčných systémoch a registroch MV SR, rozšírenie rozsahu lustrovaných dát).

       Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 18 575 397,63 EUR.
 
pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2 (413 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2 (2725 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2 (325 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky