RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla

V rámci tejto výzvy na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ o NFP“) predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Národný projekt je zameraný na:

  • Zabezpečenie vydávania nového elektronického osvedčenia o evidencii vozidla pre všetky vozidlá v SR.

  • Sprístupnenie elektronických služieb prostredníctvom nového elektronického osvedčenia o vozidle.

  • Integrácia používania elektronického osvedčenia o vozidle s informačnými systémami verejnej správy.

výzva na národný projekt Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla

zippríloha k výzve na národný projekt Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla


Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18197
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70383
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49465
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5655
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
37146
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky