RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov

Dôležitá informácia o predĺžení výzvy

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom OPIS pozastavilo výzvu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov“, prvýkrát z dôvodu neprístupnosti ITMS a druhýkrát z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia pomoci vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov. Konečný termín predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)  sa preto posunul na 14. apríla 2010.

V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ o NFP“) predkladať žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na Národný projekt: Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov.

Národný projekt je zameraný na:

  • Identity and access management (IAM)
  • Platobný modul (MEP)
  • eDesk modul (eDesk)
  • Notifikačný modul (eNotify)
  • Modul elektronického doručovania (MED)
  • eForm modul (MEF)
  • Modul centrálnej elektronickej podateľne (CEP)
  • Modul dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov (MDUERZ)
  • Ústredný portál verejnej správy
  • Kontaktné centrum

pdfVýzva na národný projekt Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS

zipPrílohy k výzve na národný projekt Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky