RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR“, kód: OPIS-2013/1.1/59-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Hlavným cieľom realizácie projektu „Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR“ je vybudovanie  elektronických služieb za účelom efektívnej komunikácie medzi klientmi - právnickými osobami a pracovníkmi príslušných oddelení Eximbanky SR. Podávanie žiadostí, ktoré súvisia s bankovými, alebo poistnými službami, prebieha v súčasnosti v papierovej forme a v papierovej podobe sa aj ďalej spracovávajú. Výstupom projektu bude elektronizácia procesu podania a administrácie  žiadosti (o úver, poistenie) – klienti budú mať možnosť zadávať podania elektronicky prostredníctvom novo vybudovaného portálu.

Základnými cieľmi projektu sú:

  • skvalitnenie poskytovania služieb klientom a elektronizovanie čo najväčšieho rozsahu komunikácie medzi klientmi a Eximbankou SR s cieľom dosiahnutia čo najväčšej penetrácie využívania elektronických služieb,
  • zvýšenie efektívnosti administratívnych procesov, čím dôjde k urýchleniu času klientov pri vybavovaní príslušných služieb poskytovaných Eximbankou SR,
  • zjednodušenie a zrýchlenie dostupnosti informácií klientom s cieľom kvalitatívneho obratu výmeny spracovania informácií od manuálneho k elektronickému medzi klientmi a Eximbankou SR,
  • vybudovanie a sprevádzkovanie integrovaného informačného systému Eximbanky SR, ktorý umožní klientom využívanie elektronických služieb a iniciuje rozšírenie ich používania.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 4 999 440,00 EUR.
 
pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR (896 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR (2729 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR (312 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky