RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby živnostenského registra

          V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Elektronické služby živnostenského registra“, kód: OPIS-2013/1.1/52-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.
          Cieľom tohto projektu je vybudovanie elektronických služieb Ministerstva vnútra SR, týkajúcich sa oblasti podnikania podľa živnostenského zákona, ktoré budú dosiahnuté vytvorením a nasadením informačného systému Ministerstva vnútra SR, ako aj prepojením s ÚPVS a ISVS iných inštitúcií verejnej správy.
           Ciele navrhovaného riešenia:
- zvýšenie komfortu a dostupnosti elektronických služieb,
- vytvorenie a spravovanie databázy znalostí pre žiadateľov o služby a pracovníkov Živnostenského úradu,
- zvýšenie aktuálnosti údajov prostredníctvom internetu,
- zlepšenie kvality poskytovaných služieb,
- zjednodušenie a skrátenie času spojeného s vytvorením podania a jeho vybavením.

          Prínosy pre občanov a podnikateľov zo zavedenia elektronických služieb tohto projektu spočívajú predovšetkým v zjednodušení a skrátení času spojeného s vytvorením podania a jeho vybavením. Celkovo sa tak ušetrí čas žiadateľov o služby. Občanom a podnikateľom sa zjednoduší ohlasovanie živností, pričom elektronické služby budú pokrývať napr. aj vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a oznamovanie zmeny údajov živnosti a mnohé ďalšie. Podnikatelia budú môcť jednoduchšie a za kratší čas vybaviť podanie žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia a budú môcť využiť služby súvisiace s ukončením živnosti.

           Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 10 000 000,00 EUR.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby živnostenského registra (831 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby živnostenského registra (2102 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na projekt Elektronické služby živnostenského registra (308 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky