RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronický archív Ministerstva vnútra SR

          V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Elektronický archív Ministerstva vnútra SR“, kód: OPIS-2013/1.1/51-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.
          Cieľom tohto projektu je vybudovanie elektronického archívu s portálom, ktorý bude dosiahnutý vytvorením a nasadením informačného systému Ministerstva vnútra SR, ako aj prepojením s ÚPVS a ISVS iných inštitúcií verejnej správy.
          Základnými cieľmi projektu sú:
- zavedenie sofistikovaných elektronických služieb elektronického archívu MV SR pre občanov, odbornú verejnosť a bádateľov, ktoré zjednodušia možnosti prístupu k archívnym záznamom a  skrátia čas potrebný na sprístupnenie údajov z elektronického archívneho spisu,
- optimalizácia a zrýchlenie interných procesov štátnych archívov.
- centralizácia systémov štátnych archívov,
- zvýšenie bezpečnosti a trvácnosti uchovávania archívnych záznamov.

           Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 10 000 000,00 EUR.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronický archív Ministerstva vnútra SR (1048 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronický archív Ministerstva vnútra SR (3225 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na projekt Elektronický archív Ministerstva vnútra SR (307 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky