RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronizácia služieb Ministerstva zahraničných vecí SR

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacom orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zrušilo dňa 4. júna 2012 Písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronizácia služieb Ministerstva zahraničných vecí SR“, kód OPIS-2012/1.1/38-NP.

pdfTlačová správa_zrušenie písomného vyzvania na národný projekt Ministerstva zahraničných vecí SR (295 kB)

 

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: Elektronizácia služieb Ministerstva zahraničných vecí SR (kód: OPIS-2012/1.1/38-NP), definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Cieľom projektu Elektronizácia služieb Ministerstva zahraničných vecí SR je:

- zabezpečenie komfortného využívania vybraných elektronických služieb v zahraničí pre občanov SR,
- zabezpečenie jednotnej prezentácie SR,
- vybudovanie moderného integrovaného informačného prostredia MZV SR v súlade s NKIVS.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronizácia služieb Ministerstva zahraničných vecí SR(693 kB)

zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronizácia služieb Ministerstva zahraničných vecí SR(8835 kB)

pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na projekt Elektronizácia služieb Ministerstva zahraničných vecí SR(376 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky