RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronizácia služieb Národnej rady SR

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: Elektronizácia služieb Národnej rady SR (kód: OPIS-2012/1.1/44-NP), definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.
 
Hlavnými cieľmi projektu „Elektronizácia služieb Národnej rady SR“ sú:
- zabezpečiť zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou:

 • umožniť všetkým skupinám obyvateľov využívať možnosti eGovernmentu,
 • zvýšiť informovanosť obyvateľov o činnostiach a dianí v národnej rade,
 • znížiť administratívne zaťaženie občanov a podnikateľských subjektov pri vybavovaní záležitostí vo vzťahu k národnej rade,
 • zvýšiť transparentnosť procesov a skrátiť čas vybavovania agend,
 • skvalitniť a elektronizovať možnosti participácie verejnosti na veciach verejných,

- zabezpečiť elektronizáciu procesov verejnej správy:

 • prepojiť existujúce registre, vytvoriť nové potrebné registre a zabezpečiť ich použiteľnosť na právne úkony,
   realizovať kľúčové nástroje pre poskytovanie elektronických služieb,
 • zabezpečiť zvyšovanie a skvalitňovanie portfólia svojich elektronických služieb, vrátane zmeny procesov,
 • iniciovať a podporiť legislatívny proces umožňujúci realizáciu elektronických služieb verejnej správy,

- zefektívniť a zvýšiť výkonnosť verejnej správy:

 • vytvoriť spoločnú zabezpečenú infraštruktúru pre eGovernment a podporné činnosti,
 • využívať centrálne aplikácie a služby pre realizáciu vybraných činností.

Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje  4 499 940 €.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronizácia služieb Národnej rady SR (734 kB) 
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronizácia služieb Národnej rady SR (12739 kB) 
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na projekt Elektronizácia služieb Národnej rady SR (333 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100450
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60775
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22670
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88117
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky