RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová“, kód: OPIS-2012/1.1/48-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Pre projekt „Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová“ sú definované nasledovné ciele, ktoré treba dosiahnuť, aby mohli byť elektronické služby realizované na požadovanej úrovni:

  1. Zavedenie vysoko sofistikovaných elektronických služieb pre riešenie daňových agend finančnej správy.
  2. Vytvorenie jednotného, plne integrovaného informačného prostredia finančnej správy pre riešenie daňových agend.
  3. Zabezpečenie používania elektronických služieb daňových agend v kontexte slovenského eGovernmentu podľa NKIVS.

Naplnenie týchto operačných cieľov elektronizácie služieb bude viesť k naplneniu strategických cieľov reformy daňovej oblasti definovaných vládou SR a MFSR:

  1. Prostredníctvom reformy finančnej správy vybudovať efektívnu a zákaznícky orientovanú organizáciu schopnú v budúcnosti prevziať na seba úlohy spojené s jednotným výberom daní, cla a poistných odvodov.
  2. Vytvoriť prostredie proklientsky orientovanej finančnej správy, ktorá prostredníctvom vhodných, užívateľsky jednoduchých, ale vysoko funkčných elektronických služieb zefektívni komunikáciu s daňovými subjektmi a tým dosiahne efektívnejší výber daní.
  3. Naplniť ciele stratégie konkurencieschopnosti Slovenska najmä vybudovaním prostredia efektívnej elektronickej verejnej správy vnútorne aj navonok integrovanej a poskytujúcej široký rozsah služieb verejnosti.
  4. Zjednodušiť a sprehľadniť procesy spojené s daňovými a odvodovými povinnosťami pre daňové subjekty, a tým znížiť bremeno byrokracie a záťaže pre občanov a podnikateľov.

Hlavným technickým cieľom projektu je vybudovanie štandardného daňového systému, ktorý spĺňa definované požiadavky používateľov vrátane požiadaviek na nevyhnutnú transformáciu dát, rešpektuje procesný model daňového systému, ako aj ostatných procesných modelov a zabezpečuje on-line transakcie a výmenu dát medzi prevádzkovanými systémami DIS (Daňový informačný systém), vrátane nadstavbových projektov súčasného APV DIS (Aplikačné programové vybavenie daňového informačného systému; prípadne DIS) a novými systémami ŠDS (Štandardizovaný daňový informačný systém).

Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 49 980 000,00 EUR.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová (1901 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová (14166 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na projekt Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová (312 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky