RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia (kód: OPIS-2012/1.1/46-NP), definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

V rámci transformácie súčasného agendového spracovania na systém poskytovania elektronických služieb bude Sociálna poisťovňa (ďalej len „SP“) reagovať na vzniknutú životnú situáciu občana a odbremení ho od administratívnej záťaže v oblasti:

  • nemocenského poistenia, kde SP prevezme na seba povinnosť informovať zamestnávateľa zamestnanca o vzniku a trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti a období vylúčenia platenia poistného z tohto dôvodu,
  • dôchodkového poistenia pri prevode dôchodkových práv z dôvodu zamestnania v inštitúciách a organizáciách EU,
  • kontroly správnosti čísla bankového účtu pri poukazovaní dávok na účty občanom v bankách.
    Sociálna poisťovňa v rámci svojej proklientskej orientácie vytvorí prostredie pre efektívne poskytovanie technickej a metodickej podpory používateľom elektronických služieb s cieľom maximalizovať ich využívanie občanmi a spolupracujúcimi inštitúciami VS. Transparentnosť výkonu sociálneho poistenia a jeho kontrola bude podporená elektronickými službami zameranými na spracovanie žiadostí a podnetov občanov vrátane vykonania príslušnej kontroly. Táto časť bude obsahovať aj implementáciu automatických mechanizmov pre zabránenie zneužívania systému sociálneho poistenia z pohľadu vnútorného výkonu ako aj z pohľadu odhaľovania podvodného konania a tým neoprávneného poberania dávok.

Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje  12 000 000 €.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia (583 kB) 
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia (12326 kB) 
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na projekt Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia (322 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky