RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1“, kód: OPIS-2014/1.1/72-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Prostredníctvom projektu „IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1“ dôjde k vybudovaniu riešenia poskytujúceho cloudové služby typu IaaS (t.z. služby „Infrastructure as a Service“). Realizácia tohto projektu predstavuje ďalší krok v zavádzaní tzv. vládneho cloudu, po ktorého zavedení sa predpokladá ročná úspora verejných zdrojov vo výške zhruba 25 až 30 mil. EUR.

Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 42 023 999,20 EUR.

Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 18.02.2015. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1 (603 kB)

zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1 (5208 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky