RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Integrované obslužné miesta

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni na národný projekt: Integrované obslužné miesta (kód: OPIS-2012/1.2/04-NP), definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Projekt IOM má zásadným spôsobom zlepšiť a sprístupniť služby občanom tak, aby si celú svoju agendu mohli vybaviť na jednom mieste, pri jednej návšteve integrovaného obslužného miesta.
V rámci integrácie agend do jedného miesta bude možné výrazne zvýšiť hustotu pokrytia obslužných miest v rámci územia SR a zvýšiť tak dostupnosť a obmedziť potrebu cestovania pri vybavovaní agend občanov.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Integrované obslužné miesta (691 kB)

zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Integrované obslužné miesta (15491 kB)

pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na národný projekt Integrované obslužné miesta (394 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky