RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: IS identifikátora fyzických osôb

V rámci tejto výzvy na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ o NFP“) predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt IS identifikátora fyzických osôb, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Národný projekt je zameraný na:

  • Vytvorenie IS IFO a uvedenie do prevádzky.
  • Sprístupnenie elektronických služieb IS IFO a zabezpečenie ich použiteľnosti na právne úkony.
  • Zabezpečenie použiteľnosti elektronických služieb IS IFO pre služby eGovernmentu na úrovni EÚ
  • Efektívna integrácia informačného systému IFO do celkovej architektúry eGovernmentu, t.j. poskytovanie elektronických služieb IS IFO iným modulom ISVS a efektívne využívanie zdieľaných elektronických služieb poskytovaných inými modulmi ISVS.

pdfvýzva na národný projekt IS IFO

zipprílohy k výzve na národný projekt IS IFO (15034 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82539
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99483
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60379
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22302
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
84977
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky