RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

V rámci tejto výzvy na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ o NFP“) predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Národný projekt je zameraný na:

 • Zavedenie registra kontrolovateľných subjektov;
 • Implementácia metodiky kontroly podľa medzinárodných noriem a štandardov kontrolných postupov a dobrej praxe využívaných v organizáciách združených v INTOSAI a EUROSAI;
 • Zvýšenie prínosu kontrolnej činnosti na skvalitnenie procesu hospodárneho, efektívneho a účinného nakladania s verejnými prostriedkami na základe všeobecne uznávaných štandardov akceptovaných v členských štátoch Európskej únie;
 • Sprístupnenie elektronických služieb NKÚ SR pre občanov, podnikateľov, verejnú správu a pre verejnosť (G2C, G2B, G2G a G2P);
 • Zavedenie integrovaného Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR, ktorý podporí interné procesy:
 1. spoľahlivé pripojenie k dostupným údajom o kontrolovateľných subjektoch,
 2. elektronická interakcia so systémami a kontrolórmi kontrolovateľných subjektov ﴾orgány štátnej správy, obce, VÚC, organizácie v kontrolnej pôsobnosti NKÚ SR﴿,
 3. možnosť vzdialeného pripojenia kontrolóra na KIS NKÚ SR pri výkone kontroly
 4. vytvorenie jednotnej databázy kontrolných akcií, kontrolných zistení, odporúčaní a správ z kontrol,
 5. plánovanie a vyhodnocovanie kontrolórskej práce vrátane prideľovania zdrojov,
 6. zavedenie systémov riadenia kvality kontrolórskej práce.

pdfvýzva na národný projekt NKU

zipprílohy k výzve na národný projekt NKU (12603 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky