RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby Ministerstva hospodárstva SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti zverejňuje písomné vyhlásenie na národný projekt "Elektronické služby Ministerstva hospodárstva SR".

Na základe tohto písomného vyzvania oprávnený žiadateľ predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt Elektronické služby Ministerstva hospodárstva SR, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Národný projekt je zameraný na: 

  • elektronizáciu procesov Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) a ich sprístupnenie občanom a podnikateľom prostredníctvom kvalitných elektronických služieb
  • elektronizáciu procesov Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania a (NARMSP) a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
  • vybudovanie informačného systému, ktorý bude poskytovať sofistikované analýzy trhového prostredia, podporu exportu, elektronický energetický audit a vydávanie licencií
  • elektronické sprístupňovanie podnikateľských príležitostí a obchodných kontaktov, verifikáciu údajov súvisiacich s programami štátnych dotácií a podpory, analýzu vývozu a dovozu komodít, sledovanie obchodnej bilancie, evidenciu športových zbraní a vojenského materiálu a evidenciu aktivít obchodných radcov

Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

pdfPísomné_vyzvanie_k národnému_projektu_Elektronické_služby_Ministerstva_hospodárstva_SR (1112 kB)

zipPrílohy_k_písomnému_vyzvaniu_na_národný_projekt_Elektronické_služby_Ministerstva_hospodárstva_SR (9040 kB)

pdfTS_písomné_vyzvanie_Elektronické_služby_Ministerstva_hospodárstva_SR (377 kB)

 


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky