RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Portál právnych informácií – Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Portál právnych informácií – Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX“, kód: OPIS-2014/1.1/74-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Projekt „Portál právnych informácií – Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX“ prinesie vysokú pridanú hodnotu v oblasti dostupnosti komplexných právnych informácií pre občanov, podnikateľov a pre právnických profesionálov. Portál právnych informácií bude pre cieľovú skupinu slúžiť ako prístupový bod, ktorý umožní získanie akýchkoľvek právnych informácií a dát. Prostredníctvom projektu budú naplnené potreby v oblasti zvýšenia účasti verejnosti na legislatívnom procese a taktiež potreby pri zefektívnení prenosu legislatívy EÚ do právneho poriadku SR.

Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 5 536 800,00 EUR.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 18.02.2015. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Portál právnych informácií – Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX (969 kB)

zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Portál právnych informácií – Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX (3977 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky