RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť)

Dôležitá informácia o predĺžení uzávierky písomného vyzvania

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom OPIS predlžuje lehotu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, písomného vyzvania "Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť)", kód: OPIS-2012/1.1/50-NP, do 4.2.2013.

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť)“, kód: OPIS-2012/1.1/50-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Cieľom projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť)“ je nadviazanie na realizáciu elektronických spoločných modulov ÚPVS vo fáze 1 a 2, t.j. technická implementácia najkritickejších častí pre integráciu projektov OPIS a technická implementácia podstatnej časti funkcií pre integráciu projektov OPIS a základného balíka funkcií pre verejnosť. Cieľom projektu vo fáze 3 a 4 bude uvoľnenie rozšíreného balíka funkcií pre verejnosť a uvoľnenie plnej funkcionality pre verejnosť.
Národný projekt je zameraný na:

  • rozširovanie UPVS I špecifikovaním funkcionality v oblastiach: Výber služby, Vytvorenie podania, Autorizácia podania, Platba, Spracovanie podania, Doručenie výstupov a autorizácia doručenky, Dlhodobé uchovanie, Komunikácia typu „stroj-stroj”, Služby kontaktného centra.

Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 25 980 242,00 €.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť) (856 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť) (14774 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na projekt Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť) (323 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky