RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy“, kód: OPIS-2014/1.1/75-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Cieľom národného projektu „Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy“ je zaviesť štandardný proces tvorby zdieľania spoločných (referenčných) údajov vo verejnej správe, aby sa zabezpečilo, že jednotlivé subjekty verejnej správy budú pracovať s aktuálnymi a rovnakými údajmi a údaje budú k dispozícii na jednom mieste – v centrálnom úložisku. 

Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 13 088 096,80 EUR.

Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 18.02.2015. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy (590 kB)

zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy (3118 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky