RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu

          V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu“, kód: OPIS-2013/1.1/57-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.
 
Hlavnými cieľmi projektu sú:

 • zavedenie plne elektronických služieb Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „NBÚ“), ktoré zabezpečia občanom a podnikateľom komplexné vybavovanie záležitostí vo vzťahu k NBÚ, a to:
  o   sprístupnenie služieb, ktoré umožnia podávanie žiadostí a následných dokumentov pri vybavovaní záležitostí vo vzťahu k NBÚ,
  o   umožnenie elektronického prístupu ku všetkým dokumentom, ktoré je možné zverejniť,
  o   sprístupnenie služieb elektronického bezpečnostného zamestnanca, pre zjednodušenie administratívnych činností a odstránenie neefektívnej práce s dokumentmi a implementácia manažmentu procesov týkajúcich sa vybavovania záležitostí vo vzťahu k NBÚ,
 • vybudovanie integrovaného informačného systému elektronických služieb NBÚ
 • zaistenie používania elektronických služieb NBÚ v podmienkach eGovernmentu, a to:
  o   vytvorením podmienok pre občanov a podnikateľov, kedy nebude nutné pre potreby procesov eGovernment služieb dokladať informácie, ktoré už sú evidované v informačnom systéme NBÚ,
  o   komplexným riešením elektronického obehu dokumentov pre služby NBÚ zabezpečujúce zjednodušenie administratívnych činností a odstránenie neefektívnej práce s manuálnym obehom dokumentov, zefektívnenie komunikácie a pod.

          V praxi tak dôjde k lepšej zrozumiteľnosti konania na NBÚ, zjednoteniu podaní a informačných štandardov, sprehľadneniu procesov, štandardizácií postupov a údajov napr. podľa typov produktov a pod., zrýchleniu konania a s ním spojených služieb, odbúraniu resp. minimalizovaniu papierovej formy komunikácie, eliminácií alebo minimalizácií nutnosti osobného kontaktu, resp. závislosti na úradných hodinách a sídle NBÚ, úspore času a nákladov na cestovanie pri vybavovaní podkladov, úspore nákladov na administratívne činnosti (napr. odpadne poštovné, poplatky za doklady), elektronickému sledovaniu aktuálneho stavu spracovania konania.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 11 760 000,00 EUR.


pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu (857 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu (3029 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu (351 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky