RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry

          V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry“, kód: OPIS-2013/1.1/60-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.
 
          Hlavným cieľom realizácie národného projektu Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry je vytvorenie prostredia pre efektívnu elektronickú komunikáciu, ktorá zabezpečí pre externých používateľov efektívnejší komunikačný kanál pre využívanie služieb Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „PPA“) a pre interných používateľov (zamestnancov PPA) zníženie administratívneho zaťaženia pri manuálnom zadávaní údajov do informačného systému.

Prínosy projektu pre občanov a verejnú správu spočívajú v:

  • skvalitnení procesov súvisiacich s podávaním a administráciou žiadostí pre všetky typy podpôr,
  • zjednodušení procesu komunikácie žiadateľov s PPA,
  • znížení administratívnej záťaže žiadateľov a uplatnenie zásady „jedenkrát a dosť“ pri údajoch o žiadateľovi (t.z. žiadateľ o sebe poskytne údaje iba jedenkrát a pri ďalšej komunikácií bude žiadateľ poskytovať o sebe a projektoch (žiadostiach) iba nové informácie a zároveň existujúce informácie v informačnom systéme mu budú systémom ponúkané na priebežnú aktualizáciu),
  • znížení nákladov v rámci agendy na oboch stranách,
  • vytvorení podmienok pre komplexné využitie vybudovaného systému v podmienkach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 15 122 700,00 EUR.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry (961 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry (4592 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry (324 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky