RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda

          V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda“, kód: OPIS-2013/1.1/58-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

          Cieľom projektu je vytvorenie integrovaného informačného systému eDemokracie a otvorenej vlády a portálu pre poskytovanie transparentných informácií a otvorených dát širokej verejnosti ako aj inštitúciám verejnej správy spolu s vytvorením nových elektronických služieb v zmysle iniciatívy otvoreného vládnutia.

          Hlavným prínosom projektu bude úspora času občanov, podnikateľských subjektov a verejnej správy pri získavaní informácií o čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, zaangažovanie občanov do procesu kontroly čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a možnosť tvorby analýz na posilnenie čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Ďalšími prínosmi sú:

 • zefektívnenie poskytovania informácii podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (priemerná časová náročnosť bude postupne klesať až o 80% v dôsledku verejného prístupu k údajom),
 • zlepšenie prístupu verejnosti k údajom verejnej správy na jednom mieste v štandardizovanej forme,
 • úspora času spojeného so zberom podpisov hromadným žiadostiam/petíciám prostredníctvom zavedenia elektronickej hromadnej žiadosti,
 • zefektívnenie a zlepšenie prístupu verejnosti, odbornej verejnosti, súkromného sektora a pracovníkov verejnej správy k aktuálnym, historickým a budúcim dátam v oblasti čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu,
 • úspora času spojeného so získavaním informácií ohľadom projektov evidovaných v ITMS.

  Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 28 800 000,00 EUR.

  pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda (1370 kB)
  zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda (3782 kB)
  pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda (325 kB)


  Po Ut St Š Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  Wifi pre teba

  Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

  Porovnávač cien internetu

  Centrálny metainformačný systém verejnej správy

  Anketa
  V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

  Rozširovanie vládneho cloudu
  83383
  Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
  100473
  Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
  60797
  Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
  22687
  Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
  88551
   
  Staršie ankety
  Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
  © 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
  Začiatok stránky