RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)

       V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)“, kód: OPIS-2013/1.1/61-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.
 
       Národný projekt by mal vyriešiť aktuálne problémy, ktoré spočívajú v absencií elektronických služieb pre oblasť bezpečnosti obyvateľstva, v nízkej miere udeľovania alternatívnych trestov a v dlhodobej nedostatočnej kapacite väzenstva v podmienkach SR.
Hlavnými cieľmi projektu preto sú:

  • zavedenie pohodlných a plne sofistikovaných elektronických služieb Ministerstva spravodlivosti SR slúžiacich občanom, podnikateľom a samosprávam na účely bezpečnosti,
  • publikovanie elektronických služieb určených pre zvýšenie bezpečnosti občanov (notifikácie),
  • zavedenie elektronického monitoringu odsúdených pre vybrané zákonné účely pri udeľovaní alternatívnych trestov (domáce väzenie, monitorovanie dodržiavania zákazu priblíženia sa k inej osobe a lokalite, dodržiavanie určených hodín pobytu na pracovisku).

       Zavádzané budú napr. služby „Interaktívny probačný dohľad“, „Vydanie interaktívneho varovania obetiam domáceho násilia“, či „Vydanie varovania organizátorom športových a iných podujatí“.
       Služba „Interaktívny probačný dohľad“ bude určená pre osoby, ktorým bola uložená sankcia domáceho väzenia, povinnej práce, zákazu konzumácie alkoholu a pod. Tieto alternatívne tresty vyžadujúce probačný dohľad budú môcť byť vykonávané oveľa efektívnejšie s využitím monitorovacieho zariadenia, ktoré umožní aktívnu aj pasívnu kontrolu osoby, ktorej bol uložený alternatívny trest, zo strany probačného úradníka.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 26 945 948,00 EUR.
 
pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO) (1043 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO) (4155 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO) (327 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky