RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb

        V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb“, kód: OPIS-2013/1.1/64-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.
 
        V tomto národnom projekte ide o rozšírenie funkčnosti a rozsahu služieb navrhnutých v rámci prvej vlny implementácie eHealth. Rozšírením elektronických služieb zdravotníctva sa podporí napĺňanie strategických cieľov eHealth, zvýši sa kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, efektívnosť poskytovaných služieb a ich dostupnosť. Cieľom zavedenia služieb je prispieť k znižovaniu mortality, morbidity, trvalých a dočasných zdravotných následkov u občanov so zdravotnými problémami a k zefektívneniu využívania zdrojov v zdravotníctve.

Základnými cieľmi národného projektu sú:

  • rozšírenie funkcionality a rozsahu elektronických služieb zdravotníctva,
  • rozšírenie bezpečnostných mechanizmov pre ochranu osobných údajov osobitnej kategórie rozšírenej funkcionality a rozsahu elektronických služieb zdravotníctva (ďalej len „eSZ“),
  • zlepšenie funkcionality riešenia eSZ,
  • zlepšenie správy riešenia eSZ.

        Z pohľadu občanov – pacientov sa zvýši kvalita zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zabezpečenia rozšírenia možnosti výmenných lístkov o podporu sledovania zdravotného prípadu (kontrolným orgánom bude umožnené sledovať úroveň kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti a prijímateľom zdravotnej starostlivosti to prinesie skvalitnenie poskytovania služieb).

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 7 000 000,00 EUR.


pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (778 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (2880 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (324 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky