RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

             V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky“, kód: OPIS-2013/1.1/54-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

             Cieľom elektronizácie agend NKÚ SR je umožniť občanovi jednoduchý a prehľadný prístup k informáciám, ktoré zverejňuje NKÚ SR. Navrhované riešenie prispeje k rozvoju služieb implementovaných v projekte Kontrolórskeho informačného systému (KIS) NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR.
             Hlavnou požiadavkou projektu je zefektívnenie výkonu agend NKÚ SR s využitím možností informačných technológií vrátane umožnenia elektronizácie niektorých úkonov kontrolórov. Projekt umožní občanom prístup k informáciám o pláne kontrolnej činnosti NKÚ SR, či o aktuálne prebiehajúcich kontrolách, v rámci ktorých dopĺňa občanom možnosti aktívne participovať na kontrolnej činnosti v oblasti podávania doplňujúcich informácií a podnetov ku kontrolnej činnosti. Projekt bude zároveň rozšírený o umožnenie nezávislého vzdialeného pripojenia do KIS NKÚ SR, elektronizáciu historických kontrolných zistení a zobrazovaní kontrolných zistení externým používateľom v štruktúrovanej podobe.  Realizáciou projektu príde k zvýšeniu úrovne poskytovania informácií o výsledkoch kontrolnej činnosti a zvýšeniu transparentnosti fungovania Úradu.

             Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 3 500 000,00 EUR.
 
pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (812 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (1964 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na národný projekt Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (309 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky