RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Register priestorových informácií (RPI)

       V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Register priestorových informácií (RPI)“, kód: OPIS-2013/1.1/63-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

       Hlavným cieľom projektu je vytvorenie informačného systému registra priestorových informácií (ďalej len „RPI“) a sprístupnenie jeho služieb občanom, podnikateľom a verejnej správe prostredníctvom portálu. RPI bude základným registrom integrovaného informačného systému verejnej správy.

Základnými cieľmi projektu sú:

  • vytvorenie RPI ako jednotného a údajovo konzistentného zdroja údajov o všetkých priestorových informáciách,
  • sprístupnenie elektronických služieb RPI a zabezpečenie ich podpornej funkcionality pre použiteľnosť na právne úkony,
  • vytvorenie portálu ako prístupového bodu k službám RPI a národnej infraštruktúre pre priestorové informácie,
  • efektívna integrácia RPI do celkovej architektúry eGovernmentu.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 6 499 333,20 EUR.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Register priestorových informácií (RPI) (793 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Register priestorových informácií (RPI) (3143 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na národný projekt Register priestorových informácií (RPI) (324 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
15715
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
17135
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
45527
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5330
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
32973
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky