RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru

         V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru“, kód: OPIS-2013/1.1/53-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.
         Cieľom projektu je podporiť činnosti Ministerstva vnútra SR (MV SR) modernými informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré predovšetkým zlepšia príjem, spracovanie a riešenie podnetov a udalostí od občanov zo strany polície a tým zefektívnia prácu výkonných zložiek, zvýšia bezpečnosť občanov a poskytnú im transparentné informácie. 
         Cieľom navrhovaného riešenia je:

  • umožniť občanom asistovane nahlásiť životnú situáciu a komunikovať s jednotlivými zložkami Ministerstva vnútra dostupnými komunikačnými prostriedkami cez centrálny prístupový bod,
  • implementovať informačný systém pre koordináciu, manažment a zefektívňovanie výkonu zložiek,
  • poskytovať štatistické informácie na úseku dopravy,
  • vybudovať rezortný geografický informačný systém (GIS) pre špecifické účely MV SR a sprístupniť informácie z GIS prostredníctvom mobilných zariadení výkonným a iným zložkám rezortu.

         Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 40 000 000,00 EUR.
 
pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (676 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (2737 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na projekt Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (310 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100450
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60775
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22670
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88117
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky