RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Zabezpečenie odborných konzultácií a prípravnej fázy veľkého projektu PO3 OPIS

Ministerstvo financií zrušilo písomné vyzvanie na národný projekt informatizácie prioritnej osi č. 3

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacom orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), zrušilo dňa 26. júna 2012 Písomné vyzvanie na národný projekt prioritnej osi 3 (Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu), opatrenia 3.1 (Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu) - „Zabezpečenie odborných konzultácií a prípravnej fázy veľkého projektu PO3 OPIS“, kód: OPIS-2012/3.1/01-NP z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia pomoci v nadväznosti na revíziu OP Informatizácia spoločnosti.

pdfTlačová správa o zrušení písomného vyzvania (295 kB) 

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu, opatrenia 3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu na národný projekt: Zabezpečenie odborných konzultácií a prípravnej fázy veľkého projektu PO3 OPIS (kód: OPIS-2012/3.1/01-NP).

Cieľom projektu (prípravnej fázy k veľkému projektu) je:
-     vypracovanie projektovej dokumentácie k veľkému projektu,
-     príprava Žiadosti o NFP, povinných príloh a nevyhnutných analýz pre veľký projekt,
-     zabezpečenie príslušných odborných konzultácií, právnych služieb, prípravy verejných obstarávaní pre veľký projekt.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Zabezpečenie odborných konzultácií a prípravnej fázy veľkého projektu PO3 OPIS (426 kB)

zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Zabezpečenie odborných konzultácií a prípravnej fázy veľkého projektu PO3 OPIS (7725 kB)

pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na projekt Zabezpečenie odborných konzultácií a prípravnej fázy veľkého projektu PO3 OPIS (382 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky