RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Opätovné zverejnenie písomného vyzvania pre Národný projekt Elektronické služby finančnej správy I - Oblasť daňová

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom OPIS na základe §13 odsek 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“) v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v §13 odsek 3 písmeno a) a b) zákona o pomoci a podpore,  zrušilo dňa 2.12.2011 písomné vyzvanie kód: OPIS-2011/1.1/31-NP  "Elektronické služby Finančnej správy I – Oblasť daňová ".

Vzhľadom na zmenu oprávnenosti žiadateľa a oprávnenosti partnera, SORO OPIS opätovne zverejňuje písomné vyzvanie kód OPIS-2011/1.1/37-NP "Elektronické služby Finančnej správy I - Oblasť daňová", ktoré zohľadňuje predmetnú zmenu.

Lehota na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je stanovená na 6. marca 2012.


Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100450
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60775
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22670
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88117
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky