RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Elektronizácia služieb miest a obcí

V rámci tejto výzvy na projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ o NFP“) predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni na projekt: Elektronizácia služieb miest a obcí.

Cieľom tejto výzvy je sprístupnenie elektronických služieb miest a obcí a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti.

Elektronické služby miest a obcí sú vo výzve rozdelené do dvoch častí:

  • Povinné elektronické služby – na základe analýz im bola priradená najvyššia priorita pre implementáciu a ich elektronizácia je povinnou súčasťou projektov pre každého žiadateľa o NFP.
  • Voliteľné elektronické služby – služby s nižšou prioritou, z ktorých sú žiadatelia oprávnení vybrať ľubovoľný počet, ktorý sa v rámci projektu zaviažu elektronizovať.

pdfVýzva na projekt Elektronizácia služieb miest a obcí (562 kB)

zipPrílohy k výzve na projekt Elektronizácia služieb miest a obcí (15426 kB)

pdfTS_výzva_Elektronizácia_služieb_miest_a_obcí (386 kB)


Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
17940
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70287
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49042
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5515
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
36481
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky