RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zoznam KRIS schválených do roku 2015

 

 p.č.  Názov povinnej osoby Dátum schválenia KRIS
1. Ministerstvo hospodárstva SR 29.11.2011
2. Ministerstvo financií SR

12.11.2009, D1 15.6.2012, D2 20.8.2013, D3 4.12.2014

3. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 27.6.2013
4. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 17.12.2009, D1 10.10.2013
5. Ministerstvo vnútra SR

23.2.2010, D1 12.3.2011, D2 11.9.2013, D3 20.1.2015

6. Ministerstvo spravodlivosti SR 19.7.2012, D1 5.9.2013, D2 21.1.2015, D3 13.5.2015
7. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 19.2.2013
8. Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 5.3.2009
9. Ministerstvo životného prostredia SR

25.6.2009, D1 15.10.2013

10. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 4.8.2009, D1 21.10.2013, D2 14.1.2015
11. Ministerstvo kultúry SR 6.5.2015
12. Ministerstvo zdravotníctva SR

13.3.2009, D1 27.11.2011, D2 1.10.2013, D3 5.5.2015

13. Úrad vlády SR 12.9.2013
14. Protimonopolný úrad SR 1.4.2009
15. Štatistický úrad SR 27.11.2012
16. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 9.4.2009
17. Úrad jadrového dozoru SR 2.4.2009
18. Úrad pre normalizáciu, metrol. a skúšob. SR 11.6.2009
19. Úrad pre verejné obstarávanie 12.10.2009
20. Úrad priemyselného vlastníctva SR 29.10.2012
21. Správa štátnych hmotných rezerv SR 9.12.20009
22. Národný bezpečnostný úrad SR 8.10.2013
23. Generálna prokuratúra SR 21.12.2011
24. Najvyšší kontrolný úrad SR 30.5.2013
25. Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou 5.11.2009
26. Úrad na ochranu osobných údajov 30.4.2009
27. Telekomunikačný úrad SR 11.5.2009
28. Poštový regulačný úrad 30.4.2009
29. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4.5.2009
30. Kancelária Národnej rady SR 3.12.2009
31. Kancelária prezidenta SR 19.1.2010
32. Kancelária Ústavného súdu SR 26.3.2013
33. Kancelária Najvyššieho súdu SR 9.12.2013
34. Kancelária Súdnej rady SR 5.9.2013
35. Kancelária verejného ochrancu práv 24.9.2009
36. Ústav pamäti národa 9.3.2009
37. Sociálna poisťovňa 27.10.2012
38. Tlačová agentúra SR 22.6.2009
39. Rada pre vysielanie a retransmisiu 27.2.2014
40. Union zdravotná poisťovňa a.s. 3.7.2009
41. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. 18.9.2009
42. Exportno-importná banka SR

1.10.2013

43. Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. 27.2.2014

 

Zdroj: ÚPPVII

Dátum aktualizácie: 14.3.2018


Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82557
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99878
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60440
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22371
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85134
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky