RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zoznam žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), pri ktorých bolo vydané Rozhodnutie o schválení žiadosti

Elektronizácia služieb matriky
Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne
Elektronické služby MPSVaR SR
IS Registra fyzických osôb
IS Identifikátora fyzických osôb
Elektronické služby katastra nehnuteľnosti
Kontrolórsky informačný systém NKÚ - Elektronické služby NKÚ 
Elektronické služby katastra nehnuteľností - Základná báza GIS
Elektronické služby zdravotníctva 
Informačný systém Registra adries
Elektronizácia služieb VÚC - Banská Bystrica 
Elektronizácia služieb VÚC - Trnava
Elektronizácia služieb VÚC - Trenčín
Elektronizácia služieb VÚC - Nitra
Elektronizácia služieb VÚC - Žilina
Elektronizácia služieb VÚC - Prešov
Elektronizácia služieb VÚC - Košice
Elektronická identifikačná karta
Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla 
Elektronické služby Štatistického úradu SR 
Elektronické služby centrálnej ohlasovne 
Elektronické služby národnej evidencie vozidiel
Elektronické služby mobilných jednotiek MV SR 
Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka
Elektronické služby verejného obstarávania  
Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov
Elektronické služby daňových agend Ministerstva financií SR
Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR 
Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR
Elektronické služby Sociálnej poisťovne 
Elektronizácia služieb Ústavného súdu SR
Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov 
Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)
Dátové centrum obcí a miest
Elektronické služby Finančnej správy - Oblasť daňová
Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť)
Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR
Integrované oblsužné miesta
Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia
Elektronizácia služieb Národnej rady SR
Národný zdravotnícky informačný systém
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov
Elektronický archív Ministerstva vnútra SR
Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru
Elektronické služby živnostenského registra
Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave
Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok
Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku
Dátové centrum pre eGovernment
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska
Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda
Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2
Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)
Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu
Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb
Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Elektronizácia služieb samosprávy Ružomberok
Elektronizácia služieb Mestského úradu v Komárne
Elektronizácia služieb mesta Nitra
Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica
"eMesto" ČADCA - elektronizácia služieb mesta Čadca
Elektronizácia služieb mesta Partizánske
Elektronizácia služieb mesta Senica
Elektronizácia služieb mesta Brezno
Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov - služba občanovi
Elektronizácia služieb Mesta Snina
Elektronizácia služieb mesta Lučenec
Elektronizácia služieb mesta Michalovce
Elektronizácia služieb mesta Trebišov
Elektronizácia služieb Mesta Dunajská Streda
eMesto Liptovský Mikuláš
Elektronizácia služieb mesta Topoľčany
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v meste Vranov nad Topľou
Elektronizácia služieb Mesta Trenčín
Elektronizácia služieb mesta Levice
Zavedenie a rozvoj eGovernmentu mesta Trnava
Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline
Elektronizácia služieb mesta Šaľa
Elektronické služby mesta Považská Bystrica
Elektronizácia služieb mesta Zvolen
e - Mesto Piešťany
Elektronizácia služieb Mesta Košice
Elektronizácia služieb Mesta Prešov
Elektronizácia služieb Mesta Nové Mesto nad Váhom
Elektronizácia služieb Mesta Dubnica nad Váhom
eMesto Humenné
Elektronizácia služieb Mesta Nové Zámky
Rozvoj elektronických služieb súdnictva
Register priestorových informácií
Elektronické služby v spoločnosti EXIMBANKA SR
Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy
IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1
Metainformačný systém
Digitálne učivo na dosah
Portál právnych informácií - Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX
Informačný systém registra úpadcov
Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (RPESISPZ)
Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií
Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR
Rezortný informačný systém školstva


Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83391
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100478
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60798
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22690
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88554
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky