RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Verejná konzultácia 1.8.2016

Sekcia informatizácie spoločnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s NASES, Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a s Výskumným ústavom spojov, n.o. vytvorila doplňujúcu metodiku pre zmapovanie backhaulovej infraštruktúry pre prístupové siete NGA. Doplňujúca metodika, ktorá je zameraná výhradne na backhaulovú infraštruktúru je prístupná na webovom sídle www.informatizacia.sk. Verejná konzultácia konaná dňa 1.8.2016 nadväzuje na prvú verejnú konzultáciu konanú dňa 10.3.2016. K metodike je zverejnený aj Formulár pre požadované informácie v rámci konzultácie backhaulových sietí pre NGA.
Metodika na pokrytie prístupových sietí širokopásmovým internetom ako aj doplňujúca metodika na zmapovanie backhaulových sietí budú vyhodnotené ako celok a na základe vyplnených formulárov bude zverejnený konečný zoznam bielych miest.

Na základe podkladov dodaných v rámci prvého a druhého kola verejnej konzultácie NGA bielych miest bol vypracovaný zoznam NGA bielych miest Slovenska.
Ku dňu 16.02.2017 tvorí zoznam NGA bielych miest 207 obcí. Tento zoznam však môže byť priebežne dopĺňaný/ upravovaný v súlade s bodom 5.4.1 Metodiky mapovania backhaulovej infraštruktúry pre NGA.

 

pdfZoznam NGA bielych miest (458 kB)

 

 

Súbory k verejnej konzultácii bielych miest je potrebné v elektronickej podobe na dátovom nosiči (CD, DVD, USB flash disk) zaslať alebo osobne doručiť v zalepenej obálke na adresu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v termíne do 21. novembra 2016 (vrátane).

Súbor XLS môže byť vypĺňaný namiesto formátu PDF v zmysle všetkých pokynov uvedených vo Formulári (dokument s názvom "Formulár pre požadované informácie v rámci konzultácie backhaulových sietí pre NGA"). V prípade, ak sa operátor rozhodne vypĺňať XLS formát formulára, odovzdá za všetky obce, či už s existujúcimi, alebo plánovanými infraštruktúrami, len jeden dokument, t. z. že jeden riadok sa rovná jednému vyplnenému formuláru (aj pre jednu obec, aj pre skupinu obcí).

pdfFormulár pre požadované informácie v rámci konzultácie backhaulových sietí pre NGA (580 kB)

xlsFormulár XLS (27 kB)

xlsPríloha č.1 formuláru - Zoznam bielych miest (390 kB)

pdfMetodika mapovania backhaulovej infraštruktúry pre NGA (607 kB)

 

  

Odkaz na archív


Publikované: 02.08.2016 / Aktualizované : 21.11.2017 / Daniela Loffayová
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83484
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky