RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Podklady k verejnej konzultácii NGA bielych miest

     Verejná konzultácia bielych miest Slovenska je jedným z predpokladov napĺňania vízie Európskej únie, označovanej ako Digitálna agenda pre Európu, ktorej cieľom je 100-percentné pokrytie všetkých obyvateľov Slovenska do roku 2020 prístupovými sieťami novej generácie (NGA) s prenosovou rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s. Ciele tejto iniciatívy sú zohľadnené aj v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra (OP II) a v jeho prioritnej osi č. 7.
     Cieľom  verejnej konzultácie je skonzultovať a dohodnúť finálny zoznam bielych miest s relevantnými subjektmi na telekomunikačnom trhu Slovenskej republiky. Následne by mali byť tieto biele miesta postupne pokrývané budovaním regionálnych (backhaul) sietí, primárne na báze optických káblov, ktoré zabezpečia prepojenie v zásade dobre rozvinutých chrbticových sietí hlavných operátorov s lokálnymi prístupovými sieťami. Prenosová kapacita týchto sietí by mala byť dostatočná, a to nie len pre zabezpečenie cieľov do roku 2020, ale tiež pre bezproblémové využívanie širokopásmového pripojenia v dlhodobom horizonte. Budovanie backhaul infraštruktúry formou štátnej intervencie je plánované v rámci Národného projektu výstavby regionálnych optických sietí, ktorý bude riešiť aktivity budovania technologicky neutrálnych regionálnych sietí otvorených pre všetkých operátorov.

 

Verejná konzultácia 10.3.2016

Verejná konzultácia 1.8.2016


Publikované: 03.03.2016 / Aktualizované : 02.08.2016 / Daniela Loffayová
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18835
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
72180
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
50521
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
9074
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
50229
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky