RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Výzva k programu CIP ICT PSP na rok 2013

7. výzva pre rok 2013 na podávanie projektov bola uzavretá 14. mája 2013 o 17.00 hod.. V roku 2013 bolo v programe k dispozícií celkovo 125,7 mil. eur.


Podrobné informácie o 7. výzve na rok 2013 nájdete na stránke: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7&specificProgram=ICT-PSP

 

Národný kontaktný bod (NCP) pre CIP ICT PSP:
Ing. Michaela Špeťková, e-mail: michaela.spetkova@mfsr.sk


 


Publikované: 06.11.2007 / Aktualizované : 04.09.2013 / michaela.spetkova@mfsr.sk
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18472
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70744
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49643
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
6446
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
38454
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky