RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Informačná spoločnosť v Európe

V posledných rokoch nás čoraz viac a intenzívnejšie obklopujú informačné a komunikačné technológie. IT odvetvie a telekomunikačný sektor zaznamenáva neustále silnejúci  rozmach, ktorý so sebou prináša zásadné zmeny v našom živote a pohľade na okolitý svet. Nové technológie a digitálna technika umožňujú vznik nových multimediálnych služieb a aplikácii, ktoré sú prostredníctvom telekomunikácie prístupné kdekoľvek na svete. Samozrejmosťou sa pre nás stali platobné karty, telefóny, televízia, počítače a mnohé ďalšie vymoženosti moderného sveta. Prenikanie týchto nových informačno-komunikačných technológií (IKT) do všetkých úrovni ekonomiky a spoločenského života je to, čo našu spoločnosť zásadne mení.

Tento jav ktorého sme na začiatku 21. storočia svedkami, sa dá charakterizovať ako prechod od priemyselnej spoločnosti k informačnej spoločnosti.

Charakter spoločnosti sa mení, vznikajú nové možnosti uplatnenia v nových odvetviach hospodárstva. Rozvoj informačnej spoločnosti vytvára nové pracovné príležitosti, odstraňuje menej kvalifikované pracovné miesta a vytvára väčší počet pracovných miest závislých na spracovaní informácií. Nové technológie lákajú aj nové investície.

Hlavné prínosy budúcej informačnej spoločnosti sú:

 • Zvýšenie kvality života väčším výberom služieb a zábavy,
 • Lepšia podpora vzdelávania a priebežného vzdelávania počas aktívnej kariéry, podpora profesijnej flexibility spoločnosti,
 • Nové možnosti pre uplatnenie tvorivých schopností ľudí,
 • Zvýšenie schopnosti spoločnosti reagovať na zmeny v štruktúre ponuky a dopytu na kvalifikáciu pracovnej sily,
 • Nové možnosti uplatnenia kultúrnych tradícií a identity regiónov, odstránenie odľahlosti periférnych oblastí,
 • Výkonnejšia a transparentnejšia štátna správa, bližšia k občanovi, pracujúca s nižšími nákladmi, vyšší podiel občanov na verejnej správe,
 • Efektívnejšie riadenie podnikov a uľahčenie spojenia výrobcov a poskytovateľov služieb so zákazníkmi, zvýšenie konkurencieschopnosti,
 • Nové služby poskytované v rámci telekomunikácie a nové trhy v oblasti softvér,

Spoločnosť, v ktorej bude široko dostupná informačná štruktúra, vrátane kvalitných informačných zdrojov, umožní rovnoprávnejší a vyváženejší využívanie individuálnych schopností jej obyvateľov a zlepší kvalitu života najmä v týchto oblastiach:

 • Zdravotná starostlivosť, ktorá umožní konzultovať aj so vzdialeným špecialistom, rýchlo zaistiť informácie o pacientovi a efektívnejšie využívať drahé diagnostické prístroje.
 • Umožní „prácu na diaľku“, rozšíri možnosť zapojenia handicapovaných občanov do pracovného procesu,
 • Sprístupnenie informačných zdrojov a nástrojov pre ich využívanie širokou verejnosťou
 • Zlepšenie možnosti distančného a interaktívneho vzdelávania,
 • Zvýšenie informovanosti spotrebiteľov, a tým aj ich ochrany.

Rozvoj informačnej spoločnosti sa stáva politickým programom pre najvyspelejšie štáty sveta a tiež pre Európsku úniu. Vzhľadom na to, že vývoj v tejto oblasti napreduje veľkou rýchlosťou, prijímajú sa viaceré opatrenia na zabezpečenie prípravy obyvateľov na novú dobu, ako i zachovanie ekonomických a politických štandardov. Technologický vývoj musí byť sprevádzaný aj zmenami v ekonomicko-sociálnej oblasti, aby žiadna časť populácie nebola odstavená od možnosti participácie na týchto zmenách.

Informačná spoločnosť by mala byť orientovaná na ľudí, inkluzívna a rozvojová. Každý človek by mal mať možnosť šíriť, využívať a prijímať informácie a vedomosti. Treba umožniť ľuďom a komunitám využívať potenciál infokomunikačných technológií na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, zlepšenia kvality života a ochrany ľudských práv.

Európska únia podniká mnohé kroky na zabezpčenie využitie zmien prinášaných „informačnou spoločnosťou“  pre dobro budúcich generácií. Tieto zmeny, najvýznamnejšie od čias priemyselnej revolúcie, sú ďalekosiahle a globálne. Netýkajú sa však iba techniky. Týkajú sa všetkých, kdekoľvek. Zbližujú vidiek a mestá pri vytváraní bohatstva a zdieľaní poznatkov a z hľadiska obohatenia života každého z nás predstavujú obrovský potenciál.

Riadenie tejto transformácie je pre Európsku úniu kľúčovou hospodárskou a sociálnou výzvou. Bude mať zásadný dopad na zamestnanosť v Európe, na rast a produktivitu, ako v najbližších piatich rokoch, tak aj na celé budúce desaťročia. Preto súčasné politické aktivity EÚ sú zamerané na približovanie prínosov „informačnej spoločnosti“ každému Európanovi na dosah ruky.


Publikované: 15.11.2005 / Aktualizované : 11.03.2011 / Monika Leščáková
Po Ut St Š Pi So Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
11418
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
8446
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
834
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
3221
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
12909
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky