RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Archív

pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/8-NP na predloženie Národného projektu: Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa (549 kB)
zipPrílohy k vyzvaniu č. OPII-2018/7/8-NP (4307 kB)
pdfUsmernenie č.1 k vyzvaniu č. OPII-2018/7/8-NP (371 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/8-NP – Zoznam iných údajov (454 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 08.03.2018
Dátum uzavretia vyzvania: 07.06.2018

pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/7-NP na predloženie Národného projektu: Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne (564 kB)
zipPrílohy k vyzvaniu č. OPII-2018/7/7-NP (2879 kB)
pdfUsmernenie č.1 k vyzvaniu č. OPII-2018/7/7-NP (370 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/7-NP – Zoznam iných údajov (452 kB)
Predĺženie termínu uzavretia vyzvania do 04.07.2018 s účinnosťou od 01.06.2018
pdfZdôvodnenie zmeny č.1 vyzvania č. OPII-2018/7/7-NP (283 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 05.03.2018
Dátum uzavretia vyzvania: 04.06.2018

pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/6-NP na predloženie Národného projektu: Centrálny informačný systém štátnej služby (585 kB)
zipPrílohy k vyzvaniu č. OPII-2018/7/6-NP (2825 kB)
pdfUsmernenie č.1 k vyzvaniu č. OPII-2018/7/6-NP (371 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/6-NP – Zoznam iných údajov (452 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 05.03.2018
Dátum uzavretia vyzvania: 04.06.2018

pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/5-NP na predloženie Národného projektu: Informačný systém Centra právnej pomoci (556 kB)
zipPrílohy k vyzvaniu č. OPII-2018/7/5-NP (4755 kB)
pdfUsmernenie č.1 k vyzvaniu č. OPII-2018/7/5-NP (370 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/5-NP – Zoznam iných údajov (452 kB)
Predĺženie termínu uzavretia vyzvania do 04.07.2018 s účinnosťou od 01.06.2018
pdfZdôvodnenie zmeny č.1 vyzvania č. OPII-2018/7/5-NP (284 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 05.03.2018
Dátum uzavretia vyzvania: 04.06.2018

pdfvyzvanie č. OPII-2017/7/3-NP Národného projektu Informačný systém Obchodného registra SR (515 kB)
zipprílohy k vyzvaniu č. OPII-2017/7/3-NP (3022 kB)
pdfZdôvodnenie zmeny č.2 vyzvania č. OPII-2017/7/3-NP na predloženie národného projektu: Informačný systém Obchodného registra SR (255 kB)
pdfZdôvodnenie zmeny č.1 vyzvania č. OPII-2017/7/3-NP na predloženie národného projektu: Informačný systém Obchodného registra SR (374 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 14.07.2017
Dátum uzavretia vyzvania: 13.10.2017
Predĺženie termínu uzavretia vyzvania do 15.11.2017 s účinnosťou od 25.10.2017
Predĺženie termínu uzavretia vyzvania do 26.10.2017 s účinnosťou od 12.10.2017

pdfvyzvanie č. OPII-2017/7/4-NP Národného projektu Centrálny ekonomický systém (515 kB)
zipprílohy k vyzvaniu č. OPII-2017/7/4-NP (3311 kB)
pdfZdôvodnenie zmeny č.2 vyzvania č. OPII-2017/7/4-NP na predloženie národného projektu: Centrálny ekonomický systém (255 kB)
pdfZdôvodnenie zmeny č.1 vyzvania č. OPII-2017/7/4-NP na predloženie národného projektu: Centrálny ekonomický systém (373 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 14.07.2017
Dátum uzavretia vyzvania: 13.10.2017
Predĺženie termínu uzavretia vyzvania do 15.11.2017 s účinnosťou od 25.10.2017
Predĺženie termínu uzavretia vyzvania do 26.10.2017 s účinnosťou od 12.10.2017

pdfvyzvanie č. OPII-2016/7/10-FP Fázovaného projektu: Elektronický archív Ministerstva vnútra SR - 2. fáza (422 kB)
zipprílohy k vyzvaniu (2860 kB)
pdfŠtúdia uskutočniteľnosti (2938 kB)
pdfZámer národného projektu Elektronický archív Ministerstva vnútra SR - 2. fáza (414 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 18.01.2016
Dátum uzavretia vyzvania: 30.03.2016

pdfvyzvanie č. OPII-2015/7/2-NP Národného projektu: Datacentrum Ministerstva vnútra SR (421 kB)
zipprílohy k vyzvaniu (2781 kB)
zipŠtúdia uskutočniteľnosti (1655 kB)
pdfZámer národného projektu Datacentrum Ministerstva vnútra SR (166 kB)
pdfZdôvodnenie zmeny vyzvania č. OPII-2015/7/2-NP na predloženie národného projektu: Datacentrum Ministerstva vnútra SR (72 kB)
pdfVyzvanie č. OPII-2015/7/2-NP Národného projektu: Datacentrum Ministerstva vnútra SR - po úprave (421 kB)
zipPríloha č. 1 ŽoNFP - po úprave (93 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 04.12.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 18.02.2016
Predĺženie termínu uzavretia vyzvania: 01.03.2016

pdfvyzvanie č. OPII-2015/7/1-NP Národného projektu: Cloud Ministerstva vnútra SR (429 kB)
zipprílohy k vyzvaniu (2785 kB)
zipŠtúdia uskutočniteľnosti (1675 kB)
pdfZámer národného projektu Cloud Ministerstva vnútra SR (168 kB)
pdfZdôvodnenie zmeny vyzvania č. OPII-2015/7/1-NP na predloženie národného projektu: Cloud Ministerstva vnútra SR (71 kB)
pdfVyzvanie č. OPII-2015/7/1-NP Národného projektu: Cloud Ministerstva vnútra SR - po úprave (430 kB)
zipPríloha č. 1 ŽoNFP - po úprave (94 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 04.12.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 18.02.2016
Predĺženie termínu uzavretia vyzvania: 01.03.2016
Oznámenie o zmene - 15.6.2016
zipPrílohy k štúdii uskutočniteľnosti po zmene - 15.6.2016 (994 kB)

pdfvyzvanie č. OPII-2015/7/9-FP Fázovaného projektu: Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR - 2. fáza (420 kB)
zipprílohy k vyzvaniu (2860 kB)
pdfŠtúdia uskutočniteľnosti (2872 kB)
pdfZámer národného projektu Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR - 2. fáza (253 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 14.12.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 26.02.2016

pdfvyzvanie č. OPII-2015/7/8-FP Fázovaného projektu: Elektronické služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku – 2. fáza (422 kB)
zipprílohy k vyzvaniu (2862 kB)
pdfŠtúdia uskutočniteľnosti (1744 kB)
pdfZámer národného projektu Elektronické služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku (281 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 01.12.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 15.02.2016

pdfvyzvanie č. OPII-2015/7/7-FP Fázovaného projektu: Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru – 2. fáza (421 kB)
zipprílohy k vyzvaniu (2862 kB)
pdfŠtúdia uskutočniteľnosti (2070 kB)
pdfZámer národného projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (244 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 01.12.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 15.02.2016

pdfvyzvanie č. OPII-2015/7/6-FP Fázovaného projektu: Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza (426 kB)
zipprílohy k vyzvaniu (2862 kB)
pdfŠtúdia uskutočniteľnosti (2315 kB)
pdfZámer národného projektu Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR (194 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 01.12.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 15.02.2016

pdfvyzvanie č. OPII-2015/7/1-FP Fázovaného projektu: Register priestorových informácií – 2. fáza (420 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť I. (2358 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť II. (572 kB)
pdfŠtúdia uskutočniteľnosti (2041 kB)
pdfZámer národného projektu Register priestorových informácií (179 kB)
pdfZdôvodnenie zmeny zámeru projektu (66 kB)
pdfAktualizovaný Zámer národného projektu Register priestorových informácií (181 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 03.11.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 19.01.2016

pdfvyzvanie č. OPII-2015/7/2-FP Fázovaného projektu: Register úpadcov – 2. fáza (420 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť I. (2358 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť II. (572 kB)
pdfŠtúdia uskutočniteľnosti (3465 kB)
pdfZámer národného projektu Register úpadcov (192 kB)
pdfZdôvodnenie zmeny zámeru projektu (66 kB)
pdfAktualizovaný Zámer národného projektu Register úpadcov (195 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 03.11.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 19.01.2016

pdfvyzvanie č. OPII-2015/7/3-FP Fázovaného projektu: Digitálne učivo na dosah – 2. fáza (425 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť I. (2358 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť II. (572 kB)
pdfŠtúdia uskutočniteľnosti (2558 kB)
pdfZámer národného projektu Digitálne učivo na dosah (220 kB)
pdfZdôvodnenie zmeny zámeru projektu (66 kB)
pdfAktualizovaný Zámer národného projektu Digitálne učivo na dosah (221 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 03.11.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 19.01.2016

pdfvyzvanie č. OPII-2015/7/4-FP Fázovaného projektu: Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru – 2. fáza (420 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť I. (2358 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť II. (572 kB)
zipŠtúdia uskutočniteľnosti (1678 kB)
pdfZámer národného projektu Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru (220 kB)
pdfZdôvodnenie zmeny zámeru projektu (67 kB)
pdfAktualizovaný Zámer národného projektu Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru (222 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 03.11.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 19.01.2016

pdfvyzvanie č. OPII-2015/7/5-FP Fázovaného projektu: IS Identifikátora fyzických osôb – 2. fáza (419 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť I. (2358 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť II. (572 kB)
pdfŠtúdia uskutočniteľnosti (309 kB)
pdfZámer národného projektu IS Identifikátora fyzických osôb (169 kB)
pdfZdôvodnenie zmeny zámeru projektu (65 kB)
pdfAktualizovaný Zámer národného projektu IS Identifikátora fyzických osôb (224 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 03.11.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 19.01.2016


Publikované: 03.11.2015 / Aktualizované : 09.07.2018 / Denis Fraňo
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83409
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky