RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Monitorovanie štandardov pre použitie súborov

Popis

Štandardy použitia súborov (§ 17 až § 23) predpisujú pravidlá pre povolené typy použiteľných súborov a to najmä pri ich publikácii (napr. na webe) alebo pri akejkoľvek elektronickej komunikácii (napr. e-mailom alebo na USB kľúči).

Vo všeobecnosti pre ne platia nasledovné princípy:

  • je možné použiť iba jeden z povolených formátov (pre určené typy súborov), ale
  • po predchádzajúcej dohode s príjemcom je možné použiť ľubovolný formát (tzv. všeobecná výnimka),
  • pri publikácii na webe je možné použiť ľubovolný formát, ak je zároveň publikovaný aj v aspoň jednom povinnom formáte (tzv. špecifická výnimka).

Typy, ktoré nie sú vo výnose vymenované (napr. mapové súbory), nemajú zatiaľ určené pravidlá.

Metodiku monitorovania je možné nájsť v časti štandardizačné dokumenty pod názvom príručka hodnotiteľa štandardov.

Komunikácia

Jednotlivé úrady, ktoré boli zahrnuté do ľubovolného monitorovania, môžu požiadať o zaslanie konkrétnych výsledkoch, ktoré sa ich týkajú a to na e-mailovej adrese standard (zavinac) mfsr.sk.

V žiadosti je potrebné identifikovať oblasť štandardizácie (v tomto prípade používanie súborov) a konkrétne monitorovanie, z ktorého sú výsledky žiadané.

Na túto adresu je možné adresovať aj ľubovolné otázky, týkajúce sa štandardov pre IS VS.

Podrobnejšie informácie k používaniu súborov je možné nájsť aj na webovom sídle Slovenskej informatickej spoločnosti.

Výsledky monitorovaní

Ďalej nasledujú výsledky jednotlivých monitorovaní.

Preskočiť na: 2011 - 2010 - 2009 II - 2009 I - 2008

Rok 2011

V roku 2011 monitorovanie prebiehalo od 1. apríla do 15. júla.

Rok 2010

V roku 2010 monitorovanie prebiehalo od 1. do 31. decembra.

Rok 2009

V roku 2009 prebiehalo monitorovanie v 2. etapách.

Monitorovanie používania súborov - I. etapa (2009 I)

Prvé monitorovanie prebiehalo v rozmedzí od 1. júna do 15. augusta 2009, výsledné štatistiky je možné nájsť nižšie:

Monitorovanie používania súborov - II. etapa (2009 II)

Druhé monitorovanie prebieha od 1. septembra do 1. decembra 2009, výsledné štatistiky sú uvedené nižšie:

Rok 2008

Ministerstvo financií SR zo svojej kontrolnej pôsobnosti voči dodržiavaniu štandardov pre IS VS spustilo v období júla až augusta 2008 monitorovanie aj ďalších štandardov - konkrétne podľa časti 3 a 4 pôvodného PDF Výnosu o štandardoch IS VS, vydaného MDPT SR v roku 2006 (64 kB) a zároveň analyzovalo ďalšie úzko súvisiace fakty.

Záverečná správa z monitorovania je prístupná tu (správa je spoločná aj pre štandardy názvoslovia elektronických služieb):

K prílohe č. 1 je možné podotknúť, že uvedený zoznam sa naďalej rozširuje.


Publikované: 18.09.2008 / Aktualizované : 04.10.2011 / _Peter Bíro
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky